Het beruchte kruispunt Het Scharnier in Hulst gaat op de schop en dat houdt Hulst flink bezig. Verkeer vanuit de binnenstad richting de Van der Maelstedeweg of de Absdaalseweg in Hulst moet straks voorrang geven aan verkeer uit die straten. Is dat nu wel zo slim, vragen raadsleden zich af.

Het kruispunt wordt ook wel de knossel genoemd, ofwel de knoop, vanwege het feit dat verkeer er regelmatig vast staat. Automobilisten vanuit de Absdaalseweg moeten nu wachten om links- of rechtsaf te slaan, waardoor het vaak vastloopt op de wegen vanaf het Havenfort of de Zoetevaart. Al zeventien jaar zorgt het kruispunt voor ergernis en bijna-ongelukken. Hulst wil daar nu verandering in brengen en heeft daar ook al meer dan een miljoen voor uitgetrokken, maar wat is nu de beste oplossing?

Discussie in raad en op straat

De aanpak van de kruising leidde afgelopen week in politiek Hulst tot veel discussie. Niet alleen waren veel raadsleden niet gelukkig met de gekozen oplossing, ook hekelden ze de informatieverstrekking aan de raad en aan de buurt. Niemand wist van de hoed en de rand en ondertussen was een aannemer begonnen aan het dempen van een deel van de Buitenvest om de kabels en leidingen te leggen.

‘Verhuizing Lidl verandert niets aan verkeerssituatie’

De vraag wat er met het kruispunt moet gebeuren, is helemaal actueel nu supermarkt Lidl heeft aangekondigd te verhuizen naar de Absdaalseweg en er op de vrijgekomen plek woningen komen. Is het dan nog wel nodig om verkeer langs de Zoetevaart te leiden, vragen VVD en CDA zich af.

VVD’er Clen de Kraker wilde de verkeersmodellen weleens zien die dit onderbouwen. “We willen de Zoetevaart juist afwaarderen. Die weg willen we helemaal niet als toegangsweg hebben.”

Wethouder Gino Depauw denkt dat de verhuizing van de Lidl niets verandert aan de verkeerssituatie. “De nieuwe locatie van de Lidl maakt de verkeersstroom alleen maar erger.” Volgens Depauw is die oplossing uitgewerkt door bureau Royal Haskoning en is ook de Fietsersbond positief.

‘Dit is de gelegenheid’

HulstPlus schaarde zich achter VVD en CDA: “Er is geen enkele reden om nog doorgaand verkeer door de Zoetevaart te laten lopen. Mensen in de Componistenbuurt vragen al jaren om een autoluwe Zoetevaart. Dit is de gelegenheid.” Eugène Verstraeten (HulstPlus) vreesde zelfs dat er een nieuwe ‘knossel’ zal ontstaan.

Raad wil meepraten

Dat het volgens de wethouder ‘niet gebruikelijk’ is om de raad mee te laten praten over de precieze inrichting van het kruispunt, stuitte ook andere fracties tegen de borst. “We doen het samen, we zijn niet uw vijand”, zei Ger van Unen van de SP. “Het lijkt een beetje op macht en tegenmacht tussen college en raad. We mogen toch wel meedenken, zeker om zo’n project met zoveel geld en zo’n grote impact “, vond Frank van Driessche van Groot Hontenisse.

Depauw beloofde er op terug te komen. Ook de omgeving mag de komende weken via de digitale weg nog haar zegje doen over de aanpak van het kruispunt.