Als je zestien jaar bent, ben je prima in staat om een weloverwogen keuze te maken welke politieke partij in de Tweede Kamer moet komen. Eens of oneens? Leerlingen van het Reynaertcollege in Hulst moesten de stelling verdedigen dat kiesrecht voor zestien- en zeventienjarigen géén goed idee is. Ze deden dit zo overtuigend en ook nog eens in het Duits, dat ze de eerste prijs in de Debattierwettbewerb Deutsch wonnen.

De leerlingen wonnen de finale van de landelijke debatcompetitie voor middelbare scholieren al eind maart, maar maandag zette de wethouder van onderwijs, Diana van Damme ze alsnog in de schijnwerpers. In het Duits nota bene. Ze beloonde de leerlingen met taart, Schwarzwälder Kirsch natuurlijk. Docent Duits Gorik Hageman nam de taart in ontvangst en overhandigde Lotte Verstraeten, Vincent Vermeulen, Wouter Blanckaert en Febe Verelst een beker.

Wethouder Diana van Damme bij de prijsuitreiking in haar beste ‘Ulster Duits

Het was kielekiele

Het was kielekiele, herinnerde Hageman de finale die ging tussen het team van het Reynaertcollege en een middelbare school uit Hilversum. In eerste instantie waren de Zeeuwse finalisten niet zo blij dat juist zij tegen de stelling moesten pleiten. Ze waren ervan overtuigd dat jongeren onder de achttien ook hun stem moesten kunnen laten horen bij verkiezingen. Maar tijdens de voorbereidingen kwamen ze erachter dat dit tóch niet zo’n goed plan was, waarna ze deze mening met verve verdedigden. De jury koos na lang beraad voor team Hulst.

Leerlingenraad

De debatwedstrijd kreeg nog een staartje, want de samenwerking en het plezier dat het viertal beleefde aan het debat, bevielen de leerlingen zo goed dat ze besloten een leerlingenraad op te richten. Dubbel winst dus voor het Reynaertcollege, vond de school.