Een tolvrije tunnel heeft duidelijk positieve effecten voor Zeeland en met name voor Zeeuws-Vlaanderen. Zo zou het een vergroting van de arbeidsmarkt in Zeeuws-Vlaanderen kunnen opleveren. Dat is vanmiddag online gepresenteerd aan Stichting Zeeland Tolvrij door twee onderzoeksbureaus, die de tolvrije Westerscheldetunnel in opdracht van de Tweede Kamer onderzoeken.
Read More