De gemeente Hulst daagt kunstenaars en andere creatievelingen uit om zich dit jaar coronaproof uit te leven. Of het nu gaat om een kunstwandeling, een muurschildering, een digitale schrijfworkshop of een Youtube-optreden, er is geld beschikbaar voor goede ideeën. Tot 2500 euro per initiatief.

“Cultuur helpt om even weg te komen van de grote zorgen die de crisis met zich meebrengt”, zegt wethouder Diana van Damme over het voorstel. “Het culturele leven is door de coronacrisis voor een groot gedeelte tot stilstand gekomen. Iedereen die met kunst en cultuur bezig is, weet hoeveel dit bijdraagt aan de leefbaarheid en samenhorigheid in een stad, dorp, wijk of buurt.”

Saamhorigheid

Culturele verenigingen of vrije kunstenaars kunnen daarom een beroep doen op een bijdrage van de gemeente. Voor een goed idee heeft de gemeente maximaal 2500 euro over. In totaal is er 30.000 euro beschikbaar. Voorwaarde is dat de activiteit bijdraagt aan de leefbaarheid en saamhorigheid in een dorp of wijk. Uitgesloten zijn commerciële activiteiten en ideeën voor volgend jaar.

Kleine dingen

Gedacht wordt aan ‘kleine dingen’. “Juist in deze tijd van coronamaatregelen moet creatief worden gedacht”, vult een woordvoerster van de gemeente aan. Als de maatregelen wat versoepeld worden is ook weer meer mogelijk, denkt ze. “Denk daarbij aan een muurschildering, kunstwandeling, etc. Het idee is dat vooral die groepen die extra worden geraakt door de coronacrisis, een positieve boost krijgen van de projecten. Dus als je iets bedenkt of een plan hebt, denk dan vooral ook aan de mensen die het juist nu nodig hebben.”

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 september via j.timmerman@gemeentehulst.nl of direct via het digitaal loket op de website van de gemeente Hulst.