Hij heeft zich jarenlang geërgerd aan het braakliggende Scheldeterrein in Vlissingen. Nu er weer volop wordt gebouwd fietst hij elke dag wel even naar de plek waar hij 45 jaar heeft gewerkt. Wim Jasperse uit Vlissingen is en blijft een Scheldeman. We gingen met hem naar de voormalige Timmerfabriek van de Schelde dat verbouwd wordt tot luxueus hotel inclusief torentje.
Read More