De meeste politieke partijen in Provinciale Staten staan positief tegenover een experiment om de damherten op het eiland Haringvreter in het Veerse Meer te steriliseren. De populatie damherten op het eiland is de afgelopen jaren teruggebracht van ruim 700 naar 150, voornamelijk door afschot. Nu is het zaak om de populatie niet weer te laten groeien.
Read More